ABBYY FineReader PDF - typy licencji

POJEDYNCZY UŻYTKOWNIK – licencja dedykowana użytkownikom prywatnym i małym firmom. Umożliwia zainstalowanie i pracę z programem na jednym komputerze.

 

LICENCJE ZBIORCZE

 

STANOWISKOWA – dotyczy licencji zbiorczych (minimum 5). Umożliwia zainstalowanie i pracę z programem na komputerach w liczbie zakupionych licencji. Cena licencji zbiorczych maleje wraz ze zwiększającą się ich liczbą.

Typ licencji licencja dla wielu użytkowników do użytku lokalnego na stacjach roboczych
Przeznaczenie przedsiębiorstwa i organizacje każdej wielkości, mające sieci zdecentralizowane lub LAN bądź stacje robocze niepodłączone do sieci, np. laptopy
Częstotliwość używania regularnie
Instalacja lokalna;
wdrożenie przy użyciu lub bez sieciowego menedżera licencji, pojedyncze lub liczne klucze licencyjne
Jednostka licencji stacja robocza
Liczba użytkowników równa liczbie nabytych licencji
Aktywacja ‐ lokalna (ręczna lub cicha*)
‐ na serwerze za pomocą menedżera licencji
Zakup minimalny** co najmniej 5 licencji

 

UŻYTKOWNIK ZDALNY – dotyczy licencji zbiorczych (minimum 5). Licencja dla wielu użytkowników do użytku z rozwiązaniami do wirtualizacji gdzie liczba użytkowników równa jest liczbie nabytych licencji.

Typ licencji licencja dla wielu użytkowników do użytku z rozwiązaniami do wirtualizacji
Przeznaczenie przedsiębiorstwa i organizacje, które do uzyskiwania dostępu do oprogramowania korzystają z serwera lub farmy serwerów terminali oraz połączenia usług pulpitu zdalnego lub wirtualizacji aplikacji
Częstotliwość używania regularne
Instalacja wdrożenie (na serwerach) przy użyciu sieciowego menedżera licencji, pojedynczy klucz licencyjny
Jednostka licencji nazwany użytkownik
Liczba użytkowników równa liczbie nabytych licencji
Aktywacja na serwerze za pomocą menedżera licencji
Zakup minimalny** co najmniej 5 licencji

 

JEDNOCZESNY DOSTĘP (dostępna w wersji Corporate) - dotyczy licencji zbiorczych (minimum 5). Licencja sieciowa, współużytkowana w obrębie sieci LAN, do użytku lokalnego na stacjach roboczych

Typ licencji licencja sieciowa, współużytkowana w obrębie sieci LAN, do użytku lokalnego na stacjach roboczych
Przeznaczenie przedsiębiorstwa i organizacje lub działy w obrębie sieci LAN, w których wielu pracowników sporadycznie potrzebuje korzystać z oprogramowania
Częstotliwość używania sporadyczne
Instalacja wdrożenie przy użyciu sieciowego menedżera licencji, pojedyncze lub liczne klucze licencyjne
Jednostka licencji liczba użytkowników pracujących jednocześnie
Liczba użytkowników ograniczona przez liczbę użytkowników pracujących jednocześnie
Aktywacja na serwerze za pomocą menedżera licencji
Zakup minimalny** co najmniej 5 licencji

* "cicha" aktywacja odbywa się bez interakcji z użytkownikiem na każdej stacji roboczej w chwili pierwszego uruchomienia oprogramowania.
** Pojedyncze licencje dla użytkowników są dostępne w sklepie internetowym www.nowoczesnetechnologie.pl