Traffic Analyzer - Automatyczna analiza natężenia ruchu drogowego

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: AID004075
Czym jest Traffic Analyzer?

Traffic Analyzer to aplikacja umożliwiająca zliczanie oraz analizę natężenia ruchu ulicznego realizowaną w systemie wielokamerowym przy użyciu standardowych kamer stosowanych w zaawansowanych jak i powszechnych systemach monitoringu.
Poprzez zastosowanie innowacyjnych algorytmów analizy ruchu oraz synchronizacji kamer Traffic Analyzer otwiera nowe możliwości w dziedzinie analizy natężenia ruchu drogowego.
Dzięki wielokamerowej technologii analizy ruchu, Traffic Analyzer gwarantuje wysoki poziom dokładności, szybkości pomiaru, niespotykaną wydajność oraz skalowalność.

Gdzie stosować Traffic Analyzer?

Traffic Analyzer może być używany w każdym miejscu gdzie wymagane jest przeprowa- dzenie dokładnej, automatycznej analizy natężenia ruchu oraz liczenia pojazdów. Traffic Analyzer sprawdza się w analizie ruchu drogowego o dużym natężeniu jak i analizie miejsc o niskim natężeniu (takich jak parkingi, drogi lokalne itp.).
Traffic Analyzer dostarcza informacji do efektywnego a zarazem automatycznego zarzą- dzania systemami kierujących ruchem drogowym na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.
Budowa aplikacji Traffic Analyzer umożliwia łatwy sposób dostępu do danych oraz gene- rowania raportów, co otwiera szereg możliwości tworzenia dodatkowych modułów analizy danych adekwatnych do potrzeb klienta.


Więcej na stronie: http://www.traffic-analyzer.pl/