System monitoringu GPS pojazdów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: AID004222

Do czego służy taki system?

Nasz system umożliwia precyzyjną lokalizację pojazdów co wpływa zarówno na bezpieczeństwo pojazdu oraz towaru, jak i na poprawę jakości wykonywanych usług czy sprawniejszą obsługę floty samochodowej. Dzięki swojej funkcjonalności, system SMOK pozwala na obniżenie kosztów utrzymania floty oraz wykrycie i zlikwidowanie nadużyć dokonywanych przez kierowców. System sprawdza się zarówno u klientów indywidualnych jak też w firmach wykorzystujących flotę samochodową, niezależnie od jej wielkości.

Jak to działa?

Urządzenie lokalizacyjne z odbiornikiem GPS zainstalowane w pojeździe gromadzi dane na temat aktualnej jego pozycji oraz parametrów. Następnie za pomocą sieci GSM/GPRS dane przesyłane są do serwera monitoringu, do którego użytkownik otrzymuje dostęp.

Po zarejestrowaniu się w systemie, na podstawie indywidualnego loginu i hasła, użytkownik za pomocą przeglądarki internetowej ma dostęp zarówno do bieżących informacji o pojeździe jak też do danych historycznych.

o systemie gps schemat

Możliwości

  • Monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym oraz ich prezentacja na mapie
  • Bieżące monitorowanie przebiegu trasy pojazdu i jego parametrów
  • Pobieranie danych dotyczących historycznych tras i ich przeglądanie
  • Tworzenie raportów z możliwością ich cyklicznego zaprogramowania i przesyłania na wybrany adres e-mail
  • Dostęp do danych auta i odbytych przez niego trasach na całym świecie po powrocie z zagranicy – usługa Świat Offline
  • Nieprzerwane zbieranie danych o pojeździe w przypadku braku łączności z siecią GSM
  • Dostęp do usługi przez przeglądarkę internetową
  • Możliwość samodzielnej instalacji urządzenia w pojeździe